•  
  •  
  •  

 

 

Консултации с учители

Клас/ паралелка

Класен ръководител

Време на провеждане

 

Ден от седмицата

Място на

провеждане

І клас

Гаджева

12:10 – 12:50

понеделник

Учителска стая

ІІ клас

Попова

12:10 – 12:50

четвъртък

Учителска стая

ІІІ клас

Колева

13.00 – 13:45

четвъртък

Учителска стая

ІV клас

Койнова

13:00 – 13:45

петък

Учителска стая

V клас

Атанасова

13:00 – 13:45

петък

Учителска стая

VІ клас

Пасева

13:00 – 13:45

четвъртък

Учителска стая

VІІ клас

Проданова

13:00 – 13:45

четвъртък

Учителска стая

 

       
 

Календар

 

Контакти