•  
  •  
  •  

 

 

Консултации по учебни предмети

Учител

Учебен предмет

Ден от сед­мицата

Час на про­веждане

Попова

Български език и математика

понеделник

12:50 – 13:25

Колева

Български език и л-ра и математика

петък

12:50 – 13:25

Койнова

Български език и л-ра и математика

петък

13:40 – 14:20

Проданова

Английски език

четвъртък

13:45 – 14:20

Атанасова

Математика и физика

петък

13:40 – 14:20

Йоскова

Български език и литература

понеделник

13:40 – 14:20

Делчева

История 

сряда

13:40 – 14:20

Пасева

Чов. и природата, биология и химия

четвъртък

13:50 – 14:30

Делчева

Български език и литература

сряда

13:40 – 14:20

Гаджева

Български език и л-ра и математика

понеделник

12:50 – 13:25

 

Календар

 

Контакти