•  
  •  
  •  

 

 

График на дейностите за м.септември 

Група БЕЛ I клас - 10.09.2019г., 11.09.2019г.,12.09.2019г. - от 09:00ч. в класна стая

Група Математика II клас - 10.09.2019г., 11.09.2019г. - от 09:00 ч.в класна стая

Група Математика III клас - 10.09.2019г., 11.09.2019г. - от 09:00 ч.в класна стая

Група Математика IV клас - 10.09.2019г., 11.09.2019г. - от 09:00 ч.в класна стая

Група БЕЛ V клас - 10.09.2019г. , 11.09.2019г.- от 09:00 ч.в класна стая

Група БЕЛ VI клас - 10.09.2019г., 11.09.2019г.,12.09.2019г. - от 09:00ч. в класна стая

Група Математика VI клас - 10.09.2019г., 11.09.2019г.,12.09.2019г. - от 10:30ч. в класна стая

Календар

 

Контакти