•  
  •  
  •  

 

 

Консултации с учители

Клас/ паралелка

Класен ръководител

Време на провеждане

 

Ден от седмицата

Място на

провеждане

І клас

Койнова

12:10 – 12:50

вторник

Учителска стая

ІІ клас

Гаджева

12:10 – 12:50

вторник

Учителска стая

ІІІ клас

Попова

13.00 – 13:45

четвъртък

Учителска стая

ІV клас

Колева

13:00 – 13:45

четвъртък

Учителска стая

V клас

Проданова

13:00 – 13:45

сряда

Учителска стая

VІ клас

Атанасова

13:00 – 13:45

четвъртък

Учителска стая

VІІ клас

Пасева

13:00 – 13:45

четвъртък

Учителска стая

І  ГЦОУД

Георгиева 09:40 - 10:25 понеделник Учителска стая
ІІ ГЦОУД Андреева 09:40 - 10:25 вторник Учителска стая
ІІІ ГЦОУД Антонов 09:40 - 10:25 четвъртък Учителска стая
ІV ГЦОУД Костова 09:40 - 10:25 сряда Учителска стая
V - VІІ ГЦОУД Тенева 09:40- 10:25 понеделник Учителска стая
VІ - VІІ ГЦОУД Налбантова 09:40- 10:25 петък Учителска стая
 

Календар

 

Контакти