•  
  •  
  •  

 

 

Обществен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

1.Елена Стефанова Пересьова - родител

2.Севда Траянова Гигелова - общественик

3.Румяна Алипиева Маринова -родител

4.Ангелина Стефанова Василева - родител

5.Катя Терзиева -  представител на община Хасково

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

1.Биляна Бисерова Георгиева - родител

2.Златка Асенова Кайрякова - родител

3.Веселин Веселинов Арабаджиев - общественик

4.Милена Руменова Гигьова - родител

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Календар

 

Контакти