•  
  •  
  •  

 

 

 Ред за записване и преместване на ученици 

 

 

                                            ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

                                              ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

                                         ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Дейност

Срок

1

Подаване на заявления/ с приложено копие от акта за раждане на детето/

24.04.2024г. до 31.05.2024г

 

2

Изнасяне на списъци с класирани ученици

05.06.2024г.

 

3

Записване на приетите ученици / с приложен оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или декларация от родителите, че детето не е посещавало подготвителна група/

06.06.2024г. до 10.06.2024г.

 

 

4

Изнасяне на списъци със свободни места

 

12.06.2024г

5

Попълване на свободни места

 

13 и 14.06.2024г

6

Обявяване на свободни места

17.06.2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документите се   подават в канцеларията на училището от 07:30ч. до 16:30ч.

Възможности за обучение:

1.Компютърен кабинет и изучаване на английски език от 2 клас

2.Безплатен транспорт

3.Столово хранене

4.Целодневно обучение

Календар

 

Контакти