•  
  •  
  •  

 

 

Контакти

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Адрес: 6392 Малево, Община Хасково

e-mail: info-2601024@edu.mon.bg

Ваня Добрева - Директор, тел: 0878479619

Румяна Делчева - ЗДУД, тел: 0877479619

Атанаска Михайлова - ЗАС,тел. 03712 2370

 

 

 

 

Календар

 

Контакти