•  
  •  
  •  

 

 

ЕКО - КЪТ В УЧИЛИЩЕ

Завърши работата по проект "ЕКО-КЪТ В УЧИЛИЩЕ" финансиран от Министерството на околната среда и водите /ПУДООС /.

С дейностите по проекта целим:

  • изграждане на екологична култура и поведение на учениците чрез активно  участие в практическа дейност за създаване на естетична, благоприятна и мотивираща среда за занятия на открито, отдих и игри;
  • изграждане на нагласи, ценностни системи и здравословен стил на живот, развитие на практически опит и формиране на жизнена позиция.

            С реализацията на този проект изградихме постоянна класна стая на открито.

Обща стойност на проекта:4956 лева 

 

 

Календар

 

Контакти