•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

Обръщайки поглед назад към културно-историческото минало на нашия народ, ние откриваме, че у българина има изключителна почит и уважение към училището, не само като просветна институция, свързана с образованието на младите, но като “свето” място, където се съхраняват ревностно народностните традиции, място където се съзижда българската душевност.

 

За съществуването на българското училище в с. Малево през средата на XIX век научаваме от една дописка в "Цариградски вестник" бр. 98, от 30 август 1852 година. В нея пише: "с. Теке-кьой има християнски къщи - 80, децата им учат в къща на Рибен буквар, Часослов и други книги, писание калиграфическо и числение. Педагогът приема годишна заплата 500 гроша."

 

От тази дописка се вижда, че през 1851-1852 година в селото е имало вече килийно училище, което се е помещавало в частна къща. Редът на обучение бил същия, както и в останалите селски килийни училища. Учело се целогодишно, като през зимните месеци учениците били около 10-15 момчета, а през лятото броят им намалявал. Учениците седели на земята, изписвали буквите върху пясък, а по-късно пишели с калем на плочи. По-големите и по-напреднали ученици помагали на новите и изоставащите да научат уроците си.

 

Първият учител бил Жеко Стоянов, родом от с. Криво поле. Той учел десетина деца на черковно пеене, четене на черковно-славянски и писане на плочи. Образованието, което давал, било твърде недостатъчно и елементарно. Училището е съществувало от 1852 до 1876 година, като през някои години обучението е било прекъсвано поради липса на учител. Освен в частни къщи, килийното училище се е помещавало и в стаята до старата църква.

 

От 1.IX. 1878 година в Малево е открито редовно българско обществено училище, което е имало четири отделения.

 

По настояване на селските първенци през учебната 1907-1908 година се открива и прогимназия с 25 ученици. Обучавали са се повече момчета. Има сведения, че през учебната 1909-1910 година от 48 ученици е имало само 3 момичета. След завършване на основното си образование много малко момчета са продължавали да учат в Хасково.

 

След Освобождението селяните събират средства и в двора на сегашното училище построяват малка двуетажна сграда. В нея се е помещавала и откритата през 1908 година прогимназия. Сегашното училище се строи от 1928 до 1930 година. Кои са били първите учители след Освобождението не се знае, тъй като не са запазени архивите на училището от това време.  Списъкът на учителите, дали своя принос за развитието на образованието в с. Малево, е многоброен. Известни са имената на някои от учителите:

 

Прочети повече....

Календар

 

Контакти